Tanáraink

Pedagógus Munkaköre
Elek Katalin Intézményvezető
Pogány Gyuláné Intézményvezető-helyettes
Szilágyiné Fényi Anita Intézményvezető-helyettes
Bagoly Béla Gézáné Tanár
Balogh Noémi Tanár, Áttanító, Óraadó
Berecz Mária Tanító
Boros Viktor Istvánné Tanár, Áttanító, Óraadó
Csontó Erika Tanító
Derzsi József Tanár
Duczárné Mike Andrea Tanító
Fark Tamás

Fényi Zsolt Dávid

Tanár

Tanító

Gáll Ferenc Tanító
Gyenge Tamás Tanár
Gyöngyösi-Gönczi Mária Tanító
Hamecz Enikő Tanító
Kálmándi Árpádné Tanár
Koczák Gábor András Tanár
Koczákné Kocsel Zsuzsanna Fejlesztő Pedagógus
Dr. Kovács Béla Róbertné Tanító
Kovács Balázs Tanár
Kovács Pál Tanító
Kovács Zsolt Tanító
Tar Ibolya Tanár
Matlag Attila Tanító
Matlag Kovács Orsolya Tanár
Perecsényi Orsolya Tanító
Sarkadi-Ács Erzsébet Tanár
Schuller Vivien Erika Tanító
Szabóné Nemes Nikolett Tanár
Vrancsik Istvánné Tanító
Zilahiné Krausz Rita Tanár