Intézményi dokumentumok

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista:

Munkaterv 2018-19

Munkaterv 2018-19.

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

Pedagógiai Program  2018

Házirend

Házirend

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás

Az iskola munkarendje

Az iskola munkarendje

Jelentősebb események a munkatervből

Jelentősebb eseméynek a munkaterből

Pedagógusok iskolai végzettsége

Az iskola pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők feladatköre

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételi lehetőségei

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Vizsgaszabályzat

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

Osztályok és tanulók száma

Osztályok és tanulók száma

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai