Intézményi dokumentumok

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista:

Szakmai alapdokumentum

Szakmai alapdokumentum

Pedagógiai Program

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Házirend

Munkaterv

Munkaterv

Tanév helyi rendje

Tanév helyi rendje

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás

Az iskola munkarendje

Az iskola munkarendje

Jelentősebb események a munkatervből

Jelentősebb események a munkatervből

Pedagógusok iskolai végzettsége

Az iskola pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők feladatköre

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Tanulmányi eredmények

Tanulmányi eredmények

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételi lehetőségei

Tanítás nélküli munkanapok időpontjai

Tanítás nélküli munkanapok időpontjai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Továbbtanulási mutatók

Továbbtanulási mutatók

Vizsgaszabályzat

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

Osztályok és tanulók száma

Osztályok és tanulók száma

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Térítési díjak

Térítési Díjak