Intézményi dokumentumok

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista:

Munkaterv 2018-19

 

Munkaterv 2018-19.

 

Szervezeti és működési szabályzat

SZMSZ

 

Pedagógiai Program

Pedagógiai Program

 

Házirend

Házirend

 

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Iskolaváltás szabályai

 

Az iskola munkarendje

Az iskola munkarendje

 

Jelentősebb események a munkatervből

Jelentősebb események a munkatervből

 

Pedagógusok iskolai végzettsége

Pedagógusok iskolai végzettsége

 

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

 

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Idegen nyelvi mérés eredménye

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

Tanórán kívüli foglalkozások

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

Vizsgaszabályzat

Vizsgaszabályzat

 

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Alsó tagozat

Felső tagozat

 

Osztályok és tanulók száma

Osztályok és tanulók száma

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai